Skip to main content

Açık Kaynak Araştırmaları

Birçok veri internet ortamında herkese açık olarak bulunmaktadır. Bu verilerin derlenmesi ve kullanılması ile ilgili geliştirilmiş yöntemler bulunmaktadır. İleri araştırma yöntemlerine hakim olmayan bir kullanıcıya kıyasla iyi bir analizci kamuya açık kaynaklarda doğru yerlerde bakarak çok daha fazla veriye ulaşabilir. Açık kaynak araştırmaları ile, sosyal medya kullanıcılarının etkileşimli olduğu hesaplar, gerçek sahipleri, geçmiş paylaşımları, geçmiş kullanıcı adları, web sitelerinin geçmişe dönük arşivleri, geçmiş fotoğraflar, şahıs veya şirketlere ait irtibatlı sosyal medya hesapları gibi birçok veriye ulaşılabilir. Benzer şekilde gerçek bir kullanıcı ya da kurumsal sosyal medya kullanıcısının faaliyetleri hakkında kamuya açık kaynaklar üzerinden birçok veriye ulaşmak mümkündür.

Bu şekilde sosyal medya üzerinden gerçekleşen hakaret, tehdit, dolandıcılık, yasadışı erişim gibi pekçok suçun failinin tespitine yönelik olarak çalışmalar yürütmek ve failleri tespit etmek ya da hesaplar arasındaki etkileşimleri tespit etmek mümkündür.

Günümüzde birçok veri televizyon, gazete, dergi, sosyal medya platformları, internet sunucu verileri gibi kamuya açık platformlar üzerinden sağlanmaktadır.

Açık kaynak araştırmaları sırasında tamamen herkese açık veriler kullanılmakta, hiçbir yasak yöntem uygulanmamaktadır.