Skip to main content

Menkul ve Gayrimenkul Araştırmaları:

Yöntemi ne olursa olsun haksız yere ele geçirilen maddi menfaati saklamanın en önemli yollarından biri çeşitli menkul ve gayrimenkul araçları kullanılarak kara paranın aklanmasıdır. Bu nedenle, haksız yolla kazanç elde edilen kişiler ilk olarak bir aksiliğe karşı ele geçirdikleri parayı meşru hale getirmeye çalışırlar. Haksız kazanç aklandıktan sonra aklanan malvarlıkları ile suç arasında bağı kurmak oldukça zor bir hal almaktadır. Bu sebeple, illegal kazanç sebebiyle elde edilen menkul ve gayrimenkullerin tespit edilerek varlıkların mağdura iadesi en zor süreçlerden biridir. Halbuki mağdur kişi açısından ise en önemli beklenti çalınan malların tekrar kendisine iade edilmesidir. 

Son yıllarda bu aklama araçlarından bir tanesi kripto varlıklar olmuştur. Sağlamış olduğu anonimlik, hızlı transfer imkanı, bankalar gibi sıkı denetim yöntemlerinin yeterince bulunmaması, ülkeler arası transferlerin kolayca gerçekleştirilebilmesi gibi özellikler kripto parayı kara paranın aklanması bakımından elverişli bir araç haline getirmiştir. İşlenen suçtan kaynaklanan mal varlıklarının kripto paraya dönüştürülmesi, çoklu transferler ile bu varlıkların gizlenmesi ve aklamaya yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde bu işlemler de menkul değer araştırması kapsamında incelemeye dahil edilecektir.

Yürürlükteki kanunlara uygun olarak suç soruşturması/kovuşturma ya da hukuk davaları kapsamında tüm bu araştırmalara ekibimizce destek verilecektir.