Skip to main content

Siber Güvenlik:

Uzun süredir çalışmakta olduğumuz alanda görülen siber olaylardan çıkarılan tecrübelere dayanarak, kurum ve kuruluşların maruz kalabilecekleri siber saldırıların önlenmesi amacıyla risk değerlendirmesi yapılmakta, alınması gereken tedbirler konusunda rehberlik edilmekte ve gerekli tedbirler uygulamaya konulmaktadır.