Skip to main content

Suistimal ve İç Soruşturmalar:

Şirket çalışanları içinden bazı kişilerin, farklı yöntemler kullanarak menfaat sağlamak amacıyla üçüncü kişi ya da şirketlerine leyhine ödemeler gerçekleştirdiği, finansal veriler ile oynayarak menfaat sağladığı, şirketi zarara uğrattığı ya da pozisyonu itibariyle edindiği şirkete ait önemli verileri başka kişi ya da kurumlara teslim ettiği durumlar ile karşılaşılabilmektedir. Bu durumlarda, özellikle çabuk kaybolabilen dijital deliller bozulmadan toplanmasını sağlamak, bilgisayar, cep telefonu, sunucular ve ağlar üzerinde hızlı bir araştırma yapmak, şüphelilerin delilleri bozmasına engel olmak, suçun işlenme yöntemlerinin ayrıntılı şekilde araştırılması gibi tedbirlerin alınarak etkili bir soruşturılmasını sağlamak şirketin menfaatini korumak, yersiz tazminatlara mahkum olmamak ve benzer olayları tekrar yaşamamak adına büyük önem arzetmektedir.

Sayısız yöntemle işlenen soruşturmalar konusunda geniş tecrübesi bulunan ekibimiz tüm bu süreçlerin hukuka uygun ve sağlıklı şekilde yürütülmesi bakımından destek olacaktır.