Skip to main content

Uyum Danışmanlığı:

Dünya’da ve ülkemizde finansal kuruluşların tamamı kara paranın aklanmasının ve terörizmin finansmanının (AML/CFT) önlenmesi bakımından bu konuda söz sahibi kuruluş olan FATF (Financial Action Task Force) tarafından belirlediği kurallara uymak zorundadır. Bu kapsamda büyük işlem hacmi içeren kripto para sektörü de bu yükümlülüklere tabidir.

Yeni kurulmuş olup kripto para firmaları bu doğrultuda gerek FATF ve gerekse MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu) tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Bu kapsamda AML/CFT regülasyonlarının uygulanması, KYC (Know Your Customer) yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve alarm konseptlerinin oluşturulması amacıyla gerekli teknik yardım sağlanmaktadır.