Skip to main content

Veri Analizi:

Halihazırda yürütülen soruşturmanız kapsamında birçok kişi, hesap, kripto cüzdanlar arasında gidip-gelen karmaşık hesap hareketlerini analiz ederek büyük fotoğrafın çekilmesi sağlanmakta, yüzlerce sayfa, binlerce satırda gerçekleşen işlemlerin özetle ne anlattığı ortaya konulmaktadır.

Diğer yandan büyük verilerin analizleri sonucunda verilerin ne anlattığı konusunda çeşitli sonuçlar çıkarmak mümkündür. Bu şekilde şirketinizin faaliyetlerini veya kazançların etkileyen faktörler, tespit edilemeyen kayıpların araştırılması, rutinin dışına çıkan personel hareketleri/ uygulamaları, rutinin dışına çıkan harcamalar gibi verilerin ayrıntılı incelenmesi sonucu, aslında var olup kolayca görülmeyen çeşitli analiz ve değerlendirmeler yapılarak birlikte çözüm üretilmesine katkıda bulunulmaktadır.