Skip to main content

Veri Kurtarma:

Yıllardır depoladığınız akademik çalışmalarınız, finansal verileriniz, aile fotoğraflarınız gibi değerli dijital kayıtlarınız hata sonucu silinmesi ya da düşme, manyetik alan etkisi ve fiziksel arızalar gibi sebebplerle artık ereşilemiyor olabilir. Tüm dünyada güvenle kullanılan gelişmiş lisanslı programlar kullanılarak yitirilen verilerin tamamı ya da bir kısmının kurtarılması bu yöntem ile mümkün olabilmektedir. Genellikle oldukça kıymetli olan bu verilerin kurtarılmasının yanı sıra 3 kişilerin eline geçmeden güven içinde teslimi de bu konuda büyük önem taşımaktadır. Tüm verileriniz olduğu haliyle teslim edilir.